Skole

Mer idrett for folket – i hvertfall de i ungdomsskolen

21. oktober 2014
Av
Carl Henrik Amundsen

Arbeiderpartiet vil ikke ha Wang Ungdom inn i Fredrikstadskolen. Partiledelsen og bystyregruppen anfører det ene argumentet etter det andre om hvor fælt det vil bli i byen dersom det skolesystemet får innpass her i byen. Det gjelder riktig nok bare i ungdomsskolen – for i videregående driver Wang for full maskin. Og på ungdomsskoletrinnet kan…

Les videre »

Blåmandag nr 13

25. september 2014
Av
Peter Kuran

Kjære venner og lesere! Det kan sies mye om politisk styring, men også mangel på sådant! Siste bystyremøte ble en selsom opplevelse. Jeg kaller det maktarroganse når en ordfører overser, overkjører og gir seg i kast med, fra dirigentbordet, å diskutere med en enkelt representant under dekke av å være i sin fulle rett til…

Les videre »

Nei til gigantskole

18. september 2014
Av
Jorulf Laabak

Høyre og et enstemmig bystyre har klokelig sagt et tydelig ja til to videregående skoler i Fredrikstad. Det betyr samtidig at man sier nei til ideen om en stor gigantskole som ville blitt Norges største videregående skole. En slik tverrpolitisk enighet gir håp om at fylkestinget ilegger Fredrikstad kommunes høringsuttalelse betydelig vekt når ny skolebruksplan…

Les videre »

CIS, inspirasjon til en bedre skole for alle

10. mars 2014
Av
Bengt Morten Wenstøb

Ottar Bruhn omtaler det i avisen som et problem at Childrens International School (CIS) har lykkes i å skape en nyskapende og god skole som bidrar til å sikre vital ekspertkompetanse for lokalt næringsliv, oppnår meget gode faglige resultater, og hvor foreldrene viser sin tillit gjennom fem års venteliste for at barna deres skal komme…

Les videre »

Blåmandag nr 16

2. juli 2013
Av
Peter Kuran

Kjære venner og lesere! Fredrikstad kommune viderefører ikke prosjektet «Mestring av hverdagen». I en situasjon der sykefraværet i Fredrikstad nærmer seg nye høyder, avsluttes et meget vellykket prosjekt som hjalp mange å gå på jobb. «Mestring av hverdagen» er/var et lavterskel psykologtiltak som med veiledning, samtale og behandling fikk flere til å mestre hverdagen og…

Les videre »

Best skole med Høyre

26. april 2012
Av
Peter Kuran

Fredrikstad Høyre har sett med spenning fram til tilstandsrapporten for grunnskolen i Fredrikstad 2011. Etter fire år med borgerlig styre i Fredrikstad der Høyre har hatt ansvaret for oppvekst og utdanning, så representerer tilstandsrapporten på mange måter dommen over vår politikk på dette området de siste fire år. Derfor er det selvsagt ekstra gledelig å…

Les videre »

Blåmandag nr 1

4. januar 2012
Av

i skulle selvsagt vært i posisjon og styrt Fredrikstad kommune, men slik ville altså ikke velgerne det. Riktignok gjorde et solid kommunevalg, men det holdt altså ikke helt inn. Fredrikstad Høyre har gjennomført en solid evaluering etter valget, men det dukker fortsatt opp enkeltelementer som det er verdt å merke seg. Hvis vi ser kort…

Les videre »

Blåmandag nr 13

16. mai 2011
Av

Kjære Venner og lesere! Vi setter våre barn ut på livets hav i håp om og tro på at vi har lært dem og svømme. Uttalelsen kom fra en mor på et foreldremøte der jeg deltok. Utgangspunktet for samtalen var hvordan kommunen fylte sin rolle som skoleeier og hvorvidt barna som kom til skolen var…

Les videre »

Blåmandag nr 9

13. april 2011
Av

Kjære Venner og lesere! Tilstandsrapporten for skolen Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 har kommet. Rapporten skal behandles på dagens møte i Oppvekstutvalget. Den går deretter videre til formannskap og bystyre. Det innbærer at vi nå kan få en etterlengtet skoledebatt i bystyret. Det er bra! Tilstandsrapporten peker på mange ting som går i…

Les videre »

Følg oss på Twitter