Skole

Blåmandag nr 16

2. juli 2013
Av
Peter Kuran

Kjære venner og lesere! Fredrikstad kommune viderefører ikke prosjektet «Mestring av hverdagen». I en situasjon der sykefraværet i Fredrikstad nærmer seg nye høyder, avsluttes et meget vellykket prosjekt som hjalp mange å gå på jobb. «Mestring av hverdagen» er/var et lavterskel psykologtiltak som med veiledning, samtale og behandling fikk flere til å mestre hverdagen og…

Les videre »

Best skole med Høyre

26. april 2012
Av
Peter Kuran

Fredrikstad Høyre har sett med spenning fram til tilstandsrapporten for grunnskolen i Fredrikstad 2011. Etter fire år med borgerlig styre i Fredrikstad der Høyre har hatt ansvaret for oppvekst og utdanning, så representerer tilstandsrapporten på mange måter dommen over vår politikk på dette området de siste fire år. Derfor er det selvsagt ekstra gledelig å…

Les videre »

Blåmandag nr 1

4. januar 2012
Av

i skulle selvsagt vært i posisjon og styrt Fredrikstad kommune, men slik ville altså ikke velgerne det. Riktignok gjorde et solid kommunevalg, men det holdt altså ikke helt inn. Fredrikstad Høyre har gjennomført en solid evaluering etter valget, men det dukker fortsatt opp enkeltelementer som det er verdt å merke seg. Hvis vi ser kort…

Les videre »

Blåmandag nr 13

16. mai 2011
Av

Kjære Venner og lesere! Vi setter våre barn ut på livets hav i håp om og tro på at vi har lært dem og svømme. Uttalelsen kom fra en mor på et foreldremøte der jeg deltok. Utgangspunktet for samtalen var hvordan kommunen fylte sin rolle som skoleeier og hvorvidt barna som kom til skolen var…

Les videre »

Blåmandag nr 9

13. april 2011
Av

Kjære Venner og lesere! Tilstandsrapporten for skolen Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 har kommet. Rapporten skal behandles på dagens møte i Oppvekstutvalget. Den går deretter videre til formannskap og bystyre. Det innbærer at vi nå kan få en etterlengtet skoledebatt i bystyret. Det er bra! Tilstandsrapporten peker på mange ting som går i…

Les videre »

Følg oss på Twitter