Samferdsel

Blåmandag nr 6

11. juni 2014
Av
Peter Kuran

Kjære venner og lesere! Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har denne uka lagt fram sine endringsforslag til rådmannens Handlingsplan for 2015 – 2018. Dette markerer en ny giv for det borgerlige samarbeidet i Fredrikstad. Partiene vil fornye, forenkle og forbedre kommunens drift i alle ledd. Våre endringsforslag legger opp til at vi samler ressurser…

Les videre »

Blåmandag nr 4

20. februar 2014
Av
Peter Kuran

Kjære Venner og lesere! Nå kommer omsider BOSO (boligsosial handlingsplan) opp til politisk behandling. Det er ikke en dag for tidlig! Høyre har de siste år avsatt ekstra midler til forsering av planen i både handlingsplan og alternativt budsjett. Arbeiderpartiet og de samarbeidende partier har like ofte stemt i mot våre forslag til økt tempo.…

Les videre »

Blåmandag nr 17

5. juli 2013
Av
Peter Kuran

Kjære Venner og lesere! Sommeren er herlig i Fredrikstad. Det syder av liv i sentrum der glommafestivalen har gått av stabelen denne helgen. Når Fredrikstad viser seg fra sin beste side i sommervarmen gir det et tydelig bilde på denne byens fortrinn. Ingen belønningsmidler i år heller = exit rushtidsavgift? Ordfører Jon-Ivar Nygård og hans…

Les videre »

Raskere veiutbygging styrker næringslivet

4. juni 2013
Av
Tor Prøitz

Høyre ønsker i tillegg å finansiere veier som et samarbeid mellom offentlige og private utbyggere. Det siste er den rødgrønne regjeringen sterkt imot. Det blir for dyrt er argumentet mot en slik ordning. Da er det viktig å spørre: I forhold til hva? Det er lite fremme i debatten at veibygging er investering på lik…

Les videre »

Hvorfor Offentlig-Privat-Samarbeid

26. februar 2013
Av
Veisilitasje

Debatten om alternativ finansiering av infrastruktur, eller i alle fall om veier, ser ut til å dreie seg kun om brukerbetaling, altså «bompenger», eller nivået på dette. Man oppretter et bomselskap og tar opp lån for å finansiere lokale investeringer, får Stortinget med, og setter i gang. Bygging og drift skjer likevel hovdsakelig etter tradisjonell…

Les videre »

Bommer på trafikkveksten

10. september 2012
Av
Motorvei

NHO: – Bommer på trafikkveksten. Vegvesenet bygger for smale veier. For fire år siden sto E6 gjennom Østfold ferdig som firefelts motorvei . Allerede nå luer transportnæringen på om det holder. Fra Kristiansand til Sandnes snakker man om en tofeltsvei med midtdeler på lang sikt. Både på E6 i Gudbrandsdalen og i Trøndelag planlegges for…

Les videre »

Penga skal inn!

25. august 2012
Av
Trafikkskilt 306 Trafikkforbud

Den som tror at det er statsminister Stoltenberg som styrer landet og de politiske beslutningene på regjeringsnivå, tar tydeligvis feil! Det ble endelig bekreftet i dagsrevyen onsdag 1/8. I Oslo har man nedlagt forbud mot kjøring av dieselbiler, som tidligere anbefalt av regjeringen som miljøvennlige, på grunn av skader for astmatikere og andre med lunge-…

Les videre »

Et ønske om å være studentby forplikter

20. juni 2012
Av
Bengt Morten Wenstøb

For kort tid tilbake var det et politisk flertall for at høgskolen i Østfold ikke skulle fusjoneres med høgskolene i Buskerud og Vestfold. Bakgrunnen for dette var et sterkt ønske om å videreutvikle høgskolen i Østfold med vekt på regionens behov for forskning og utdanning. Samtidig har Fredrikstad stort behov for å knytte til seg…

Les videre »

Hvorfor blir Fredrikstad hengende etter?

16. mai 2012
Av

I det siste har man hatt anledning til å høre foredrag om «utvikling elvelangs» av Bjørn Heidenstrøm og om byutvikling og næringsutvikling av Marianne Aune fra kommunen og Kjell Arne Græsdal fra Fredrikstad Utvikling. Det blir mange fine ord, mange gode tanker og mange store planer, men virkeligheten ligger der i form av et sentrum…

Les videre »

Fredrikstad en jernbanevinner!

17. februar 2012
Av
Peter Kuran

Regional transportplan er lagt fram og Fredrikstad Høyre er godt fornøyd med konklusjonen. Fredrikstad Høyre har med utgangspunkt sitt program jobbet ufortrødent for å få en god InterCity-løsning. En nedgang i reisetiden på 21 minutter betyr at man når Oslo i løpet av drøye tre kvarter. Det vil binde Fredrikstad nærmere hovedstanden og regionen rundt.…

Les videre »

Følg oss på Twitter