Helse

Rasjonalitetens jernbur

24. november 2014
Av
Jernbur

Helse- og omsorgsarbeider Hilde Ågot Valleraune fra Lillehammer arbeidet en periode i et kommunalt arbeidslag som blant annet sto for hjemmehjelp til den fysisk funksjonshemmede Anders Gjestvang. Anders er forøvrig frisk, spesielt mentalt og kognitivt, for man tro, da han driver et firma med mange ansatte. Så skjedde det at Hilde og Anders forelsket seg.…

Les videre »

Blåmandag nr 13

25. september 2014
Av
Peter Kuran

Kjære venner og lesere! Det kan sies mye om politisk styring, men også mangel på sådant! Siste bystyremøte ble en selsom opplevelse. Jeg kaller det maktarroganse når en ordfører overser, overkjører og gir seg i kast med, fra dirigentbordet, å diskutere med en enkelt representant under dekke av å være i sin fulle rett til…

Les videre »

Helsesøstertjenesten bør styrkes!

27. februar 2014
Av
Jorulf Laabak

Fylkesrevisjonens kartlegging av skolehelsetjenesten i de videregående skolene bekreftet at helsesøsterdekningen er altfor lav i den videregående skolen i Fredrikstad. Anbefalingene nasjonalt er at det pr 800 elever skal være en 100 % helsesøster stilling. Da er det nedslående at Glemmen videregående har 0,75 helsesøsterårsverk for 1333 elever og Frederik II 0,8 årsverk for 1309 elever.…

Les videre »

Frihet og fellesskap – Fugelli og Høyre

21. august 2013
Av
Per Fugelli

Arbeider du i en bedrift? Synger du i kor? Driver du idrett i et idrettslag? Har barn i barnehage eller på skole? Er du engasjert i Røde Kors eller annen frivillig organisasjon? Organiserer du by- eller bygdefester eller kulturfestivaler? Utvikler du programvare gjennom systemer for samarbeid? Aksjonsgruppe for bedre skolevei? Kort sagt, deltar du i…

Les videre »

Et godt helsetilbud

6. juni 2013
Av
Gretha Thuen

Kan det være at toppledelsen i helseforetakene er for lite opptatt av pasientene og av dem som har sitt arbeid med pasienten? Lange køer av pasienter som venter på nødvendig behandling i overfylte sykehus, skaper fortvilelse. Dette gjelder ikke minst for Sykehuset Østfold. Pasienter beskriver overfylt mottakelsesavdeling som umuliggjør diskresjon. Det fortelles om sengeposter hvor…

Les videre »

Høyres innsats for et nytt og moderne sykehus

4. oktober 2012
Av
Nytt Østfoldsykehus

Tirsdag denne uka la den nye Helseministeren, Jonas Gahr Støre, ned grunnstenen til det nye toppmoderne sykehuset på Kalnes utenfor Sarpsborg. Fredrikstad Blad melder så i går (onsdag den 3/10) på lederplass at dette er en seier etter to tiårs kamp om det nye sykehuset. Samtidig forsøker representanter fra det største regjeringspartiet å ta æren…

Les videre »

Samfunnslegen

20. juli 2012
Av
Per Fugelli

Per Fugelli er lege og professor i samfunnsmedisin, og det kunne vel ikke passet bedre. Hvem andre tør gi oss den pillen vi ikke vil ha, fortelle oss det vi ikke vil høre og ikke bry seg om politisk korrekthet eller den almenne helsefanatisme? Professoren i samfunnsmedisin tok røkernes parti under røkelovsdebatten. Professoren i samfunnsmedisin…

Les videre »

Syk eller bare glad i mat?

9. juni 2012
Av
Fet kokk (tegning)

Hvem skal egentlig bestemme over din helse og hva du får i deg – er det du eller staten? I 2003 kom «Lov mot vern av tobakkskader», en lov de fleste er enige om var bra for samfunnet, altså flertallet. Men var den bra for enkeltindividene? Neppe; hensynet til samfunnet gikk foran hensynet til den…

Les videre »

Ønsker regjeringen å satse på folkehelse?

25. mars 2012
Av
Bengt Morten Wenstøb

I bystyret 22. mars 2012 behandlet bystyret forslag til høring om folkehelseforskriften. Forskriften skal gi oversikt over helsetilstanden i kommunene og vurdere årsaker og konsekvenser av påviste tilstander. Målet er å drive et systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Forslaget er en oppfølging av Folkehelseloven som trådte i kraft 01.01.12. Det er ingen som er uenig om…

Les videre »

Rus og psykiatri på sparebluss

20. februar 2012
Av
Peter Kuran

Noen av de aller svakeste gruppene, innen rus og psykiatri, har kommet veldig dårlig ut i Fredrikstad. Arbeiderpartiet har ikke foretatt noen prioriteringer i sine budsjetter, men kun gitt mer til alle og latt seg styre av utviklingen. Arbeiderpartiet og kompani feiret nylig sine første 100 dager ved roret i Fredrikstad. Selvskryt skal man selvsagt…

Les videre »

Følg oss på Twitter