Politikk

Jobbrelatert fravær øker

11. april 2014
Av
Jorulf Laabak

I bystyret 10.april ble Fredrikstad kommunes månedsrapport per februar lagt frem. Denne viser at kommunen har utfordringer når det gjelder jobbrelatert sykefravær, spesielt innen seksjon for helse- og velferd. Nærværet totalt sett er om lag som på samme tid i fjor. Rapporten viser dog at det er et økende arbeidsrelatert fravær relatert til stor arbeidsbelastning over…

Les videre »

Romfolk er også folk

4. april 2014
Av
Jorulf Laabak

Den lokale debatten om romfolket i Fredrikstad har vist oss at negative ideologiske strømninger og holdninger er høyst levende dersom vi legger til grunn den retorikk og holdning som har kommet til uttrykk i ulike kommentarfelt. Gufs fra fortiden har således kommet oss veldig nært. En drittsekk er en drittsekk enten han er svart, hvit,…

Les videre »

Blåmandag nr 5

20. mars 2014
Av
Peter Kuran

Kjære Venner og lesere! Rådmannen vår Lasse Hansen har fått en gylden mulighet. Han har blitt tilbudt stillingen som administrerende direktør i KS og har takket ja. Kommunen må dermed finne en best mulig midlertidig løsning i forhold til ikke bare en, men to toppjobber, i og med at Anne Skau snart tiltrer jobben som…

Les videre »

Politikk er å ville! Les Kristin Skogen Lunds (NHO) artikkel.

Politikk er å ville! Les Kristin Skogen Lunds (NHO) artikkel.

Snu pengebruken fra offentlig forbruk over til tiltak som øker produktiviteten og konkurransekraften, områder Stoltenbergregjeringen ikke prioriterte. Den sittende borgerlige regjering har en mulighet til dette.   (Innlegget stod først på trykk i Dagens Næringsliv 8. mars 2014.) Av Kristin Skogen Lund, adm. direktør i NHO Ap-leder Jens Stoltenberg avviser i DN 6. mars utfordringene som ligger…

Les videre »

Felles mål er bra

9. mars 2014
Av
Jorulf Laabak

Det er gledelig at Kirsten Mostad Pedersen er enig med Høyre i at helsesøstertjenesten bør styrkes. For elevene i skolen er det dog trist at Arbeiderpartiet ikke i like stor grad ønsker Høyres formidable satsing på helsesøstertjenesten. Det medfører riktighet at Høyre ønsket å styrke helsesøstertjenesten i Fredrikstad med 1, 5 millioner i 2014. Mostad…

Les videre »

Helsesøstertjenesten bør styrkes!

27. februar 2014
Av
Jorulf Laabak

Fylkesrevisjonens kartlegging av skolehelsetjenesten i de videregående skolene bekreftet at helsesøsterdekningen er altfor lav i den videregående skolen i Fredrikstad. Anbefalingene nasjonalt er at det pr 800 elever skal være en 100 % helsesøster stilling. Da er det nedslående at Glemmen videregående har 0,75 helsesøsterårsverk for 1333 elever og Frederik II 0,8 årsverk for 1309 elever.…

Les videre »

Byantikvar for fremtidens Fredrikstad

27. februar 2014
Av
siluett

Byutviklingsdebatten har gått friskt i avisenes spalter den siste tiden, og Gamlebyen med dens omkringliggende områder står i fokus. Ulike meninger vil vi finne innenfor alle fagfelt, og størst grunn til bekymring er det den dagen vi ender opp med kun én mening om noe. At vi har fått en debatt om arkitektur, vern og…

Les videre »

Næringsnedbygging og fraflytting, eller ny vekst i Fredrikstad?

27. februar 2014
Av
Næringsnedbygging og fraflytting, eller ny vekst i Fredrikstad?

Hva med Fredrikstads næringsutvikling i fremtiden? Er det ikke nettopp næringstilflytning som bør prioriteres for å holde liv i byen, ikke fraflytning av eksisterende institusjoner og næringer? Regionalt forflytter trolig næringer seg til Sarpsborg som har unik tilgang til E6 og ikke minst etterhvert et nytt sykehus. Næringstilflytning fra andre områder som f.eks fra Oslo…

Les videre »

Overskuddets bakside

22. februar 2014
Av
Jorulf Laabak

Det er meget gledelig at kommunen kan vise til et overskudd på 44 millioner kroner. Overskuddet kommer dels av merinntekter, samt innsparing på renter, avdrag og pensjon, og dels av at det har blitt kuttet i virksomhetene, spesielt innen helse og velferd. Rådmannen har tatt helt nødvendige grep for å rette opp Arbeiderpartiets manglende evne…

Les videre »

Blåmandag nr 4

20. februar 2014
Av
Peter Kuran

Kjære Venner og lesere! Nå kommer omsider BOSO (boligsosial handlingsplan) opp til politisk behandling. Det er ikke en dag for tidlig! Høyre har de siste år avsatt ekstra midler til forsering av planen i både handlingsplan og alternativt budsjett. Arbeiderpartiet og de samarbeidende partier har like ofte stemt i mot våre forslag til økt tempo.…

Les videre »

Følg oss på Twitter