Politikk

Svake skoleresultater bekymrer!

4. juni 2014
Av
Jorulf Laabak

Innbyggernes læring, kunnskap og kompetanse er en særdeles viktig faktor for å sikre vekst og velferd i fremtidens Fredrikstad. Etter en jevn og positiv utvikling i skoleresultatene under borgerlig styre, viser tilstandsrapporten for grunnskolen nok en gang en rekke bekymringsfulle utviklingstrekk under det rødgrønne styret. Hver enkelt elevs læring og resultater er viktig for Høyre.…

Les videre »

Stemmerett til 16-åringer?

15. mai 2014
Av
Jorulf Laabak

Formannskapet vedtok 8.mai at kommunen skal søke om å delta i forsøksordningen om nedsatt stemmerettsalder ved kommunevalget 2015. Det finns gode argumenter både for og i mot et forsøk med senkning av stemmerettsalderen, det er dog viktige å sette dette inn i en større sammenheng. Aldersgrensen for stemmerett, valgbarhet og ombudsplikt er i dag sammenfallende…

Les videre »

Jobbrelatert fravær øker

11. april 2014
Av
Jorulf Laabak

I bystyret 10.april ble Fredrikstad kommunes månedsrapport per februar lagt frem. Denne viser at kommunen har utfordringer når det gjelder jobbrelatert sykefravær, spesielt innen seksjon for helse- og velferd. Nærværet totalt sett er om lag som på samme tid i fjor. Rapporten viser dog at det er et økende arbeidsrelatert fravær relatert til stor arbeidsbelastning over…

Les videre »

Romfolk er også folk

4. april 2014
Av
Jorulf Laabak

Den lokale debatten om romfolket i Fredrikstad har vist oss at negative ideologiske strømninger og holdninger er høyst levende dersom vi legger til grunn den retorikk og holdning som har kommet til uttrykk i ulike kommentarfelt. Gufs fra fortiden har således kommet oss veldig nært. En drittsekk er en drittsekk enten han er svart, hvit,…

Les videre »

Stoltenberg, NATO, EU og Norge

24. mars 2014
Av
Stoltenberg, NATO, EU og Norge

Jens Soltenberg, den gang han var AUF-leder, ville melde Norge ut av NATO. Jo, tidene forandrer seg. Men også folks holdinger, etter realpolitiske erfaringer. Venstresiden, spesielt de venstreradikale ønsker fortsatt Norge som «brobygger» utenfor «blokkene», dengang da Warszawa-pakten eksisterte, som nå, med Putins Russland, altså av «internasjonalistiske» grunner, mot EU og NATO. Høyresiden, spesielt de…

Les videre »

Europeer og østfolding

23. mars 2014
Av
Europeer og østfolding

Hvor langt er det fra Eidsberg til de parisiske salonger? Jeg kan tenke meg at det på en helt vanlig lørdag i mars på Høytorp fort må føles uendelig langt, midt inne i skogene som man relativt sett er, til tross for Mysen bys iherdige forsøk på å omkranse fortet fra alle kanter. Akkurat denne…

Les videre »

Blåmandag nr 5

20. mars 2014
Av
Peter Kuran

Kjære Venner og lesere! Rådmannen vår Lasse Hansen har fått en gylden mulighet. Han har blitt tilbudt stillingen som administrerende direktør i KS og har takket ja. Kommunen må dermed finne en best mulig midlertidig løsning i forhold til ikke bare en, men to toppjobber, i og med at Anne Skau snart tiltrer jobben som…

Les videre »

Politikk er å ville! Les Kristin Skogen Lunds (NHO) artikkel.

Politikk er å ville! Les Kristin Skogen Lunds (NHO) artikkel.

Snu pengebruken fra offentlig forbruk over til tiltak som øker produktiviteten og konkurransekraften, områder Stoltenbergregjeringen ikke prioriterte. Den sittende borgerlige regjering har en mulighet til dette.   (Innlegget stod først på trykk i Dagens Næringsliv 8. mars 2014.) Av Kristin Skogen Lund, adm. direktør i NHO Ap-leder Jens Stoltenberg avviser i DN 6. mars utfordringene som ligger…

Les videre »

Felles mål er bra

9. mars 2014
Av
Jorulf Laabak

Det er gledelig at Kirsten Mostad Pedersen er enig med Høyre i at helsesøstertjenesten bør styrkes. For elevene i skolen er det dog trist at Arbeiderpartiet ikke i like stor grad ønsker Høyres formidable satsing på helsesøstertjenesten. Det medfører riktighet at Høyre ønsket å styrke helsesøstertjenesten i Fredrikstad med 1, 5 millioner i 2014. Mostad…

Les videre »

Helsesøstertjenesten bør styrkes!

27. februar 2014
Av
Jorulf Laabak

Fylkesrevisjonens kartlegging av skolehelsetjenesten i de videregående skolene bekreftet at helsesøsterdekningen er altfor lav i den videregående skolen i Fredrikstad. Anbefalingene nasjonalt er at det pr 800 elever skal være en 100 % helsesøster stilling. Da er det nedslående at Glemmen videregående har 0,75 helsesøsterårsverk for 1333 elever og Frederik II 0,8 årsverk for 1309 elever.…

Les videre »

Følg oss på Twitter