Politikk

Grunnmuren i demokratiet i Østfold

18. januar 2015
Av
Ingjerd Schou

En god offentlig sektor er en styrke for Norge. Dette må ikke forveksles med en størst mulig eller allmektig stat. Eller flest mulig kommuner. Norge trenger sterke kommuner som kan gi gode tjenester og styre mer av egen utvikling, men ikke nødvendigvis alle 428 kommuner som vi har i dag. Det har sjelden noe for…

Les videre »

Mobbing gir ødelagte liv

15. januar 2015
Av
Jorulf Laabak

Mobbing er dessverre et problem for altfor mange elever i skolen. I elevundersøkelsene oppgir tusenvis av barn at de mobbes, dette er uakseptabelt. For foresatte er det garantert få ting som gjør mer vondt enn å oppleve at en sønn eller datter kommer hjem og sier at de ikke har lyst til å gå på…

Les videre »

Arbeidskriminalitet er en trussel mot velferdssamfunnet

13. januar 2015
Av
Bengt Morten Wenstøb

Det ligger i den norske folkesjelen å ønske seg ordnede arbeidsforhold. Derfor er også en av de største utfordringene for velferdssamfunnet i årene framover arbeidskriminalitet. Det ligger i den norske folkesjelen å ønske seg ordnede arbeidsforhold. Derfor er også en av de største utfordringene for velferdssamfunnet i årene framover arbeidskriminalitet, først og fremst fordi det…

Les videre »

«Cattle Management»

12. januar 2015
Av
Supermarked

«Cattle Mangament» eller kveg-hold er kjøtt- melkebondens fag. Bonden bestemmer når dyra skal ha for, når de skal ut på beite, når de skal melkes, vaskes, vaksineres, insemineres og når det er tid for slakt. Bonden vet hva som er best for dyra og kanskje mest hva som er best for produksjonen. Så han bestemmer.…

Les videre »

Søndagsåpne butikker

28. desember 2014
Av
Tor Prøitz

Sentio Research har gjennomført en spørreundersøkelse for Klassekampen om søndagsåpne butikker. 62 % av de spurte sier nei. 34 % sier ja. Dette griper Krf’s Line Henriette Hjemdal begjærlig som et klart nei fra befolkningen til regjeringens forslag som kommer til høring på nyåret. Vet egentlig de som er spurt hva de har svart på?…

Les videre »

Nå har LO tatt litt mye Møllers tran!

9. desember 2014
Av
Carl Henrik Amundsen

Det foregår et interessant spill for tiden. Det heter «hvem har makten?» Gjentagende ganger kan vi se at pressen er på hugget etter enhver avgjørelse regjeringen gjør. Den foregående rødgrønne gjorde ingen ting de siste årene den satt, noe som ble grundig dokumentert da kommisjonen etter 22. juli affæren ble lagt frem. Men deretter ble…

Les videre »

Julefylla

30. november 2014
Av
Jorulf Laabak

I Norge er det ikke alle som gleder seg til jul, og foreldrefylla er dessverre årsaken til at mange barn gruer seg til julehøytiden. Av erfaring vet de at jul betyr voksenfyll, bakrus og forsømmelse. Jula er på mange måter barnas høytid, vi skal kose oss sammen med familie og venner, gi hverandre gaver, samt…

Les videre »

Har vi noe å lære av Stavanger?

28. november 2014
Av
Bengt Morten Wenstøb

Fredrikstad og Nedre Glommaregionen har alle forutsetninger for å bli et nytt Stavanger. Fra jeg selv var i førstegangstjeneste på Madla i 1982 til jeg fikk arbeid som høgskolelektor ved Høgskolen i Stavanger (Senere universitetet i Stavanger) i 1996 skjedde det mye. Fra å være et samfunn med et regionalt perspektiv ble det raskt en…

Les videre »

NAV er ikke alltid løsningen på alle problemer

24. november 2014
Av
Bengt Morten Wenstøb

Når regjeringen nedsatte en ekspertgruppe for å gjennomgå arbeids- og velferdsforvaltningen var dette for å vurdere mulige endringer som kan gjøre organisasjonen bedre i stand til å nå hovedmålene for arbeids- og velferdspolitikken. En viktig del av ekspertgruppens arbeid er å identifisere og foreslå tiltak slik at NAV- kontoret kan sikre god brukermedvirkning og gi…

Les videre »

Barnekonvensjonen 25 år

24. november 2014
Av
Bengt Morten Wenstøb

20 november fylte FNs barnekonvensjon 25 år. Det var ingen selvfølge at barn skulle få sin egen konvensjon. Gjennom etableringen av barneombud i flere land har barns rettigheter blitt satt på den politiske agenda. Det er spesielt hyggelig at i det året konvensjonen fyller 25 år går Nobelprisen til to som kjemper for barn- og…

Les videre »

Følg oss på Twitter