Politikk

Kunst til glede og forargelse

1. oktober 2014
Av
Jorulf Laabak

Kommunens destruksjon av Terje Westfoss`skulptur «Lykkeberg Hovedhus» har skapt debatt, en debatt om kommunens håndtering av det konkrete kunstverket og kommunens rutiner, samt en generell debatt om kunst. Undertegnede har tidligere gitt uttrykk for at kommunens håndtering av egen kunst i denne saken er kritikkverdig. Saken er trist og beklagelig både for kunstneren og for…

Les videre »

Blåmandag nr 13

25. september 2014
Av
Peter Kuran

Kjære venner og lesere! Det kan sies mye om politisk styring, men også mangel på sådant! Siste bystyremøte ble en selsom opplevelse. Jeg kaller det maktarroganse når en ordfører overser, overkjører og gir seg i kast med, fra dirigentbordet, å diskutere med en enkelt representant under dekke av å være i sin fulle rett til…

Les videre »

Foreningen Gamle Fredrikstad 65 år – behøves den lenger?

23. september 2014
Av
Nordens festningsby logo

Gamlebyen ligger som en idyllisk oase bak sine grønne voller. Den er vakker, velholdt og fylt med aktører som vil den vel. Gamlebyen som kulturminne har det godt. Det er derfor lett å tenke seg at Gamlebyen alltid har fremstått i den skikk den gjør idag, og at bevaringsarbeidet i Gamlebyen må regnes som en…

Les videre »

Nei til gigantskole

18. september 2014
Av
Jorulf Laabak

Høyre og et enstemmig bystyre har klokelig sagt et tydelig ja til to videregående skoler i Fredrikstad. Det betyr samtidig at man sier nei til ideen om en stor gigantskole som ville blitt Norges største videregående skole. En slik tverrpolitisk enighet gir håp om at fylkestinget ilegger Fredrikstad kommunes høringsuttalelse betydelig vekt når ny skolebruksplan…

Les videre »

Blåmandag nr 12

11. september 2014
Av
Peter Kuran

Kjære venner og lesere! Byutvikling – kan Fredrikstad lære av våre naboer i øst? Dette var tema for de borgerlige gruppeledernes besøk i Linköping, som jeg tidligere her har beskrevet. Lederen for Fredrikstad Høyres verdipolitiske celle Ole Thyrre Østrup var vår egen medbrakte kjentmann under besøket. Han er oppvokst i Linköping og koordinerte det meget…

Les videre »

Er dodraugen og eldrebølgen det samme?

4. september 2014
Av
Carl Henrik Amundsen

Å skremme barn er ikke pent. Men det har vært gangbar pedagogikk gjennom generasjoner. Rolv Wesenlunds fortelling om dodraugen er en av de mest kjente, men hvem av oss har ikke opplevd en eller gammel kjerring som truer med at du ”ikke måtte plukke deg i nesen – for om vinden snudde – så ble…

Les videre »

Blåmandag nr 11

28. august 2014
Av

Kjære venner og lesere! Byutvikling – kan Fredrikstad lære av våre naboer i øst? Dette er tema når borgerlige gruppeledere i Fredrikstad setter seg i bilen og drar til Linköping i morgen. Dette skjer som en forberedelse til et felles arrangement om byutvikling som Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre arrangerer på Hotell Victoria tirsdag…

Les videre »

Blåmandag nr 10

18. august 2014
Av

Kjære venner og lesere! Hva slags styringssystem skal vi ha i Fredrikstad kommune, blir et hett tema denne høsten. Det reiser seg flere interessante problemstillinger når spørsmålet om parlamentarisme skal vurderes. Et parlamentarisk styringssystem innebærer at innstillinger kommer fra politikerne og ikke gjennom en fullført saksbehandling hos en byråkrat som også er fagmann. Byrådslederen i…

Les videre »

Skremmende utvikling for Fredrikstad! Næringslivet må prioriteres på deres premisser.

16. august 2014
Av
Leder Næringspolitisk celle, Fredrikstad Høyre

Helt enig med NHO Østfold: Næringsplanen har ikke tatt for seg de alvorlige utfordringer som Fredrikstad står overfor. Byen tappes i raskt tempo for arbeidsplasser, dagens skattebetalere vil sannsynligvis flytte nærmere sine arbeidssteder, som f eks Kalnes og det nye sykehuset. Byens største arbeidsplass med over 4000 ansatte vil få en ny hverdag. Så lenge…

Les videre »

Tyver og kjeltringer i hverdagen

8. august 2014
Av

22. julikommisjonen skrev i sin rapport: ”Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet. En raskere politaksjon var reelt mulig.” Deretter lovet statsminister Stoltenberg ”fullt fokus på sikkerhet og beredskap”. Hvor er sikkerheten og beredskapen i det daglige liv – for deg og meg? Dersom respekten for lov og orden ikke opprettholdes taper vi…

Les videre »

Følg oss på Twitter