Politikk

Nei til gigantskole

18. september 2014
Av
Jorulf Laabak

Høyre og et enstemmig bystyre har klokelig sagt et tydelig ja til to videregående skoler i Fredrikstad. Det betyr samtidig at man sier nei til ideen om en stor gigantskole som ville blitt Norges største videregående skole. En slik tverrpolitisk enighet gir håp om at fylkestinget ilegger Fredrikstad kommunes høringsuttalelse betydelig vekt når ny skolebruksplan…

Les videre »

Skremmende utvikling for Fredrikstad! Næringslivet må prioriteres på deres premisser.

16. august 2014
Av
Leder Næringspolitisk celle, Fredrikstad Høyre

Helt enig med NHO Østfold: Næringsplanen har ikke tatt for seg de alvorlige utfordringer som Fredrikstad står overfor. Byen tappes i raskt tempo for arbeidsplasser, dagens skattebetalere vil sannsynligvis flytte nærmere sine arbeidssteder, som f eks Kalnes og det nye sykehuset. Byens største arbeidsplass med over 4000 ansatte vil få en ny hverdag. Så lenge…

Les videre »

Tyver og kjeltringer i hverdagen

8. august 2014
Av

22. julikommisjonen skrev i sin rapport: ”Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet. En raskere politaksjon var reelt mulig.” Deretter lovet statsminister Stoltenberg ”fullt fokus på sikkerhet og beredskap”. Hvor er sikkerheten og beredskapen i det daglige liv – for deg og meg? Dersom respekten for lov og orden ikke opprettholdes taper vi…

Les videre »

Hvor dum er det lov til å bli?

2. august 2014
Av
Advarsel

Matt av sommervarme setter jeg meg ned i den blå fluktstolen min etter å ha kjøpt en kjøleboks. Jeg slår opp i bruksanvisningen slik gode borgere skal gjøre, for noen få sekunder senere å la meg bedrøve av følgende tekst, som stod å lese bak tredje kulepunkt under kjøleboksens generelle sikkerhetsinstrukser: «Dette apparatet skal ikke…

Les videre »

KS på villspor!

1. august 2014
Av
Jorulf Laabak

Få uker før skolestart er faren for storstreik overhengende. KS har ikke tatt inn over seg at 73 prosent av medlemmene i UDF sa nei til riksmeklerens forslag til ny arbeidstidsavtale. Enhver med et minimum av innsikt i en lærers arbeid, forstår at avtalen KS ønsker seg forverrer rammevilkårene for lærerne, følgelig blir kvaliteten på lærernes…

Les videre »

–Bør telle publikum under Tall Ships’ Races

11. juli 2014
Av
Christian-Radich

Tall Ships’ Races besøkstall for 2005 er et stadig tilbakevendende tema i diskusjonen om hvorvidt det er en god idé for lavinntektskommuner som Fredrikstad nærmest å fullfinansiere lignende arrangementer for fremtiden. Det er derfor tilsynelatende uforståelig at man ved første mulighet velger å belage seg på den samme usikre fremgangsmåten for telling, til tross for…

Les videre »

Svake skoleresultater bekymrer!

4. juni 2014
Av
Jorulf Laabak

Innbyggernes læring, kunnskap og kompetanse er en særdeles viktig faktor for å sikre vekst og velferd i fremtidens Fredrikstad. Etter en jevn og positiv utvikling i skoleresultatene under borgerlig styre, viser tilstandsrapporten for grunnskolen nok en gang en rekke bekymringsfulle utviklingstrekk under det rødgrønne styret. Hver enkelt elevs læring og resultater er viktig for Høyre.…

Les videre »

Stemmerett til 16-åringer?

15. mai 2014
Av
Jorulf Laabak

Formannskapet vedtok 8.mai at kommunen skal søke om å delta i forsøksordningen om nedsatt stemmerettsalder ved kommunevalget 2015. Det finns gode argumenter både for og i mot et forsøk med senkning av stemmerettsalderen, det er dog viktige å sette dette inn i en større sammenheng. Aldersgrensen for stemmerett, valgbarhet og ombudsplikt er i dag sammenfallende…

Les videre »

Jobbrelatert fravær øker

11. april 2014
Av
Jorulf Laabak

I bystyret 10.april ble Fredrikstad kommunes månedsrapport per februar lagt frem. Denne viser at kommunen har utfordringer når det gjelder jobbrelatert sykefravær, spesielt innen seksjon for helse- og velferd. Nærværet totalt sett er om lag som på samme tid i fjor. Rapporten viser dog at det er et økende arbeidsrelatert fravær relatert til stor arbeidsbelastning over…

Les videre »

Romfolk er også folk

4. april 2014
Av
Jorulf Laabak

Den lokale debatten om romfolket i Fredrikstad har vist oss at negative ideologiske strømninger og holdninger er høyst levende dersom vi legger til grunn den retorikk og holdning som har kommet til uttrykk i ulike kommentarfelt. Gufs fra fortiden har således kommet oss veldig nært. En drittsekk er en drittsekk enten han er svart, hvit,…

Les videre »

Følg oss på Twitter