Blåmandag nr 5

1. mars 2012
Av

Kjære Venner og lesere!

Sammenslåing av høyskolene i Østfold, Vestfold og Buskerud har blitt aktualisert gjennom en høring som er sendt ut. Kommunen er invitert til å komme med en høringsuttalelse og det skal vi selvsagt gjøre. Det er viktig at vår stemme blir hørt. Jeg kan gjerne slutte meg til et mål om å utvide og styrke fagmiljøene, men det er all grunn til å spørre om det er det vi faktisk gjør ved den foreslåtte fusjonen? Jeg tror nemlig at vi ikke styrker høgskolen i Østfold sin posisjon og stilling som utdanningsinstitusjon. Noen synes å leve etter tanken jo større jo bedre eller jo finere benevnelse jo høyere status. Jeg tror dette blir negativt for vårt distrikt.

Høyskole vs. universitet

Høyskolene i Norge er veldig ulike og hva gjelder organisering, faglig innhold og hva de vektlagt over tid. Noen har jobbet med bredde og dybde på bachlour-nivå og noen videregående løp mot mastergradsnivå, mens andre har prioritert videre utdanningsløp mot doktorgrad, det såkalte Phd. Jeg tror Høyskolen i Østfold har gjort rett når man har satset mer på bredde og dybde framfor å strekke seg videre og kanskje ende opp som en utpost til et universitet. Høyskolen i Østfold trenger og selvsagt et godt og nært samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner, men jeg tror en fusjon med høgskolene i Viken ikke er svaret. Jeg har mye større tro på at et tettere samarbeid med Universitetet i Ås vil være mer fruktbart, for ikke å si mer naturlig som samarbeidspartner for HIØ.

Signalene jeg har mottatt og registrert fra Høyres lokalpolitikere, eksempelvis som min partikollega Bengt Morten Wenstøb men sin kronikk, ”Behøver vi Høgskolen i Østfold?”, går alle i retning av et nei til fusjon av høgskolene i Viken.

Det er ett ordtak som sier: hvorfor være stor når man er lykkelig som liten!

Ja, det er noe i det: Hvorfor være stor når man kan være god og lykkelig som litt mindre?!!

Ha en flott blåmandag.

Legg inn en kommentar

Følg oss på Twitter

Les også vår forrige artikkel
Bengt Morten Wenstøb
Behøver vi høgskolen i Østfold?

Høgskolen i Østfold står overfor krevende utfordringer i nær fremtid og skal om kort tid vurdere om den skal fusjoneres...

Lukk