Paradisene forsvinner

21. februar 2012
Av

OECD i Paris hvor Norge er aktivt medlem la nettopp frem nye tall i sin årsrapport 2012. OECD har regnet ut at hele 110 milliarder kroner i unndratt skatt er innkassert fra 100.000 velstående skattebetalere i 20 land.

Norge har engasjert seg sterkt i kampen mot skatteunndragelse og skatteparadiser og resultatet er bokstavelig talt blitt ”pennies from heaven”. OECD i Paris hvor Norge er aktivt medlem la nettopp frem nye tall i sin årsrapport 2012. OECD har regnet ut at hele 110 milliarder kroner i unndratt skatt er innkassert fra 100.000 velstående skattebetalere i 20 land. Det er inngått 700 avtaler mellom land om utveksling av skatteinformasjon. OECD og Europarådet samarbeider her. Paradisene forsvinner.

Vi vet at mange rike nordmenn er blitt tatt på fersken i paradisene og noen har fått gjennomgå i media. En ble avslørt etter en skilsmisse hvor alt kom på bordet. De fleste avsløres etter rutinemessig utveksling av informasjon mellom land basert på avtaler. I tillegg kommer skatteamnestier for dem som legger kortene på bordet. Flere vil føle resultatene av OECDs/Europarådets arbeide fremover. Fredrikstad Høyre er opptatt av at skatteunndragelse er å stjele fra fellesskapet og tyveri skal aldri lønne seg!

Stikkord:

Legg inn en kommentar

Følg oss på Twitter

Les også vår forrige artikkel
Peter Kuran
Rus og psykiatri på sparebluss

Noen av de aller svakeste gruppene, innen rus og psykiatri, har kommet veldig dårlig ut i Fredrikstad. Arbeiderpartiet har ikke...

Lukk